+98-9363953050

سرور مجازی ویندوز ایران با ترافیک نامحدود

(انتخاب بخش دیگر)

31,000 تومان
ماهانه
سرورمجازی ایران 256
فضا
30 گیگ SATA
port
1Gbit
ترافیک
40 گیگ
رم
256
سی پی یو
Quad Xeon
پنل ریبوت
‌بله
60,000 تومان
ماهانه
سرورمجازی ایران 512
فضا
40 گیگ SATA
port
1Gbit
ترافیک
Unlimited
رم
512
سی پی یو
Intel(R) Xeon(R) Dual Processor
پنل ریبوت
‌بله
85,000 تومان
ماهانه
سرورمجازی ایران 1024
فضا
40 گیگ SATA
port
1Gbit
ترافیک
Unlimited
رم
1024
سی پی یو
Intel(R) Xeon(R) Dual Processor
پنل ریبوت
‌بله
170,000 تومان
ماهانه
سرورمجازی ایران 2048
فضا
60 گیگ SATA
port
1Gbit
ترافیک
Unlimited
رم
2 گیگ
سی پی یو
Intel(R) Xeon(R) Dual Processor
پنل ریبوت
‌بله